valqua_way_th

บริการของเราวัลคัลประเทศไทย

  • การผลิตปะเก็นสำหรับท่อและเครื่องมือสำหรับกระบวนการกลั่นน้ำมัน, ปิโตรเคมี, โรงไฟฟ้าและอื่น ๆ
  • การขายและการตลาดสำหรับอาเชี่ยน, อินเดียและตลาดตะวันออกกลาง
  • การสนับสนุนทางเทคนิคเกี่ยวกับการออกแบบ, แบบแปลน การให้บริการ, คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาหน้างาน